Jenny Zimmerman på Tammuz Nordic berättar i tidningen Tara om sin och Stefans dramatiska surrogatprocess. Nu är de lyckliga föräldrar till fem år gamla tvillingarna Wilma och Victor.

Tvillingarna är födda med hjälp av en surrogatmamma, resultatet av en barnlängtan så stark att det tagit Jenny och Stefan genom årtionden och över kontinenter, genom fertilitetsutredningar och många IVF-behandlingar.

Jenny var 45 och Stefan 47 när syskonen föddes. Det var sista chansen, det kände de bägge.

Ingen av IVF-behandlingarna fungerade, och när de hade gett upp hoppet om egna barn hade de blivit för gamla för att få adoptera.

De hittade organisationen Tammuz, efter att Jenny sökt igenom världen efter ställen som arbetade med surrogatmödraskap. Paret hade ett flertal möten med organisationen och kände genast att de fick stort förtroende.

– De hade samma värdegrund som vi. Surrogatmamman är den viktigaste personen i hela processen, säger Jenny.