Din surrogat resa börjar här!

Om Oss

Tammuz Family är ett av världens ledande surrogat- och fertilitetsföretag. Vi erbjuder kompletta och omfattande garantiprogram och följer dig som blivande förälder under hela processen.

Tammuz Family ingår i den globala gruppen Tammuz, som består av fertilitetskliniker, surrogat- och äggdonationsagenturer samt dotterbolag runt om i världen.

Gruppen samarbetar också globalt med större fertilitetskliniker, jurister och specialister. Vi tar hand om de olika delarna i processen och guidar dig genom denna otroliga resa – med slutmålet att drömmen om ett barn uppfylls.

Våra surrogatprogram

Sedan starten 2008 har Tammuz följt hundratals ofrivilligt barnlösa på deras resa till att bli föräldrar. Det är den erfarenheten som är grunden i Tammuz verksamhet och på vilken vi bygger våra surrogatprogram tillsammans med några av världens mest välrenommerade kliniker och samarbetspartners.
Vi arbetar med flera olika destinationer, vilket gör att vi kan erbjuda så många som möjligt att uppfylla drömmen om ett barn.

Garantiprogram
I tillägg har vi tagit fram ett antal olika garantiprogram för att skapa ekonomisk trygghet och en tillgänglighet för fler blivande föräldrar. Ett garantiprogram innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess som tex., äggdonation, skapande av embryo, screening av embryo, juridisk process på destinationen, ersättning och försäkringar till surrogatmamman inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs tills ni har blivit föräldrar. Programmen är framtagna för att ge ekonomisk trygghet och transparens under hela processen och så att ni kan följa er budget.

USA

Surrogacy in Ukraine

Ukraina

Colonbia

Colombia

Att vara surrogatmamma för en annan kvinna som själv inte kan bli gravid är en av de mest generösa handlingar en människa kan göra för en annan. Surrogat, surrogatmamma eller värdmoder kallas den kvinnan som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Hon har valt att bli surrogatmamma av olika skäl.

Våra Äggdonatorer

Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer i samband med surrogatmödraskap. Äggdonatorns nationalitet beror på vilket program som valts. De blivande föräldrarna väljer äggdonation från Tammuz äggbank, enligt valt program.

Screening av äggdonatorer

Alla äggdonatorer går igenom psykologisk och medicinsk screening som innefattar genetisk profilering av äggdonatorn och medicinska tester som verifierar äggets lämplighet för surrogatprocessen. Alla äggdonatorer är anonyma. De blivande föräldrarna får utförlig information om äggdonatorn, inklusive fotografier och en medicinsk profil.

Vad är rätt väg för er?

På Tammuz erbjuder vi en rad planer på olika destinationer runt om i världen. Klicka nedan för att hitta den bästa planen för dig!