Tammuz Family är en internationell surrogat- och fertilitetsagentur, som sedan 2008 gjort det möjligt för tusentals ofrivilligt barnlösa att nå sitt mål att bli förälder. 

Tammuz Family är en del av den globala koncernen Tammuz, som består av fetilitetskliniker, surrogatagenturer och äggdonationsagenturer. 

Koncernen samarbetar även globalt med jurister som hjälper dig att fullfölja en säker process. Samtliga parter är delaktig för att säkerställa att du får en trygg och effektiv process, ända fram till att din dröm om att bli förälder är uppnåd.

OM OSS

Tammuz Nordic arbetar med flera olika destinationer, för att göra det möjligt för samtliga att uppfylla sin dröm om att bli med barn. 

Vi har även utformat diverse garantiprogram, för att kunna skapa så anpassade lösningar som möjligt utefter era behov. 

Garantiprogrammen  genererar ekonomisk trygghet och transparens, för samtliga delar i processen. 

Vårt mål är att skapa en så trygg och effektiv process som möjligt, där ni får stötta hela vägen. 

HOMOSEXUELLA PAR / HBTQ

Tammuz Family grundades för att kunna erbjuda surrogatprocesser till samtliga i behov-utan diskriminering. Därför är vi extra stolta över att våra blivande föräldrar kommer från alla samhällsgrupper och konstellationer.

Tammuz leder surrogatrevolutionen bland samkönade familjer över hela världen. Vi har tagit fram olika surrogatprogram och banbrytande fertilitetsmetoder för HBTQ-personer, vilket har genererat i föräldraskap för homosexuella män och kvinnor världen över.

USA – surrogatprogrammet för samkönade och ensamstående män och kvinnor 

Genom att välja USA som destination för din surrogatprocess, erbjuds blivande föräldrar stabilitet och komfort. De medicinska och juridiska processerna utförs på ett proffesionellt och sakligt sätt, där Tammuz samordnar hela resan från början till slut. Garantiprogrammet inkluderar valet av äggdonator, skapande av embryon, matchning med graviditetsbärare, avtal samt genomgående support av våra koordinatorer.

Colombia – surrogatprogrammet för samkönade manliga par samt ensamstående män 

Genom att välja Colombia som destination för din surrogatprocess, erbjuds blivande föräldrar ett förmånligare pris. Samkönade manliga par har även valmöjligheten att välja ett dubbelt garantiprogram om de önskar att försöka uppnå en tvillinggraviditet. Detta innebär att båda papporna skapar ett varsitt embryo med samma äggdonator, vilket resulterar i att båda papporna får en genetisk koppling till ett varsitt barn. Även här inkluderar garantiprogrammet liksom det dubbla garantiprogrammet, val av äggdonator, skapande av embryon, matchning med graviditetsbärare, avtal samt genomgående support av våra koordinatorer.

ENSAMSTÅENDE

Tammuz Family grundades för att kunna erbjuda surrogatprocesser till samtliga i behov-utan diskriminering. Därför är vi extra stolta över att våra blivande föräldrar kommer från alla samhällsgrupper och konstellationer.

Tammuz har skapat surrogatprogram och fertilitetsprocesser anpassade efter ensamstående män och kvinnor, för att kunna hjälpa dem på resan att bli föräldrar utan partner.

USA – surrogatprogrammet för ensamstående män och kvinnor 

Genom att välja USA som destination för din surrogatprocess, erbjuds blivande föräldrar stabilitet och komfort. De medicinska och juridiska processerna utförs på ett proffesionellt och sakligt sätt, där Tammuz samordnar hela resan från början till slut. Garantiprogrammet inkluderar valet av äggdonator, skapande av embryon, matchning med graviditetsbärare, avtal samt genomgående support av våra koordinatorer.

Colombia – surrogatprogrammet för ensamstående män

 Genom att välja Colombia som destination för din surrogatprocess, erbjuds blivande föräldrar ett förmånligare pris. Även här inkluderar garantiprogrammet val av äggdonator, skapande av embryon, matchning med graviditetsbärare, avtal samt genomgående support av våra koordinatorer.

HETEROSEXUELLA PAR

Tammuz Family grundades för att kunna erbjuda surrogatprocesser till samtliga i behov-utan diskriminering. Därför är vi extra stolta över att våra blivande föräldrar kommer från alla samhällsgrupper och konstellationer.

Tammuz har genom åren hjälpt hundratals heterosexuella par, gifta som ogifta, att uppfylla sina drömmar om att bli med barn.

USA – surrogatprogrammet för heterosexuella par

Genom att välja USA som destination för din surrogatprocess, erbjuds blivande föräldrar stabilitet och komfort. De medicinska och juridiska processerna utförs på ett proffesionellt och sakligt sätt, där Tammuz samordnar hela resan från början till slut. Garantiprogrammet inkluderar valet av äggdonator, skapande av embryon, matchning med graviditetsbärare, avtal samt genomgående support av våra koordinatorer.

Ukraina – surrogatprogrammet för gifta heterosexuella par

Surrogatprogrammet i Ukraina passar heterosexuella par som är gifta. Villkoren för att få inleda en surrogatprocess kräver medicinska omständigheter eller att minst  fyra stycken IVFer har utförts utan resultat. Vi arbetar med framstående kliniker, läkare, jurister och försäkringsbolag i Ukraina, till ett väldigt förmånligt pris.

HIV+

Tammuz Family grundades för att kunna erbjuda surrogatprocesser till samtliga i behov-utan diskriminering. Därför är vi extra stolta över att våra blivande föräldrar kommer från alla samhällsgrupper och konstellationer.

Tammuz är stolta över att leda utvecklingen av surrogatprocesser bland par och singlar som är HIV+. Detta har resulterat i en välkomnande förändring som gör det möjligt för dessa familjer att bli en integrerad del av samhället.

USA och Colombia – surrogatprogram för HIV+

Specifik fertilitetsteknik gör det möjligt för par och singlar som lever med HIV, att genomgå IVF och bli gravida med helt friska barn. Denna teknik erbjuds i USA och Colombia idag. Sperman behöver genomgå en process för att säkerställa att det inte finns några risker för smittspridning. Detta görs genom olika tester. När testfasen är avslutad utförs en så kallad ”spermietvättsteknik”, som är en del av SPAR-planen (Special Program if Assisted Reproduction).

HUR FUNKAR DET

Tammuz Nordic arbetar med flera olika destinationer, för att göra det möjligt för samtliga; heterosexuella par, ensamstående, samkönade och HIV+, att uppfylla sin
dröm om att bli med barn. 

Garantiprogram

Vi har utformat diverse garantiprogram, för att kunna skapa så anpassade
lösningar som möjligt utefter era behov.

Garantiprogrammen genererar ekonomisk trygghet och transparens, där samtliga delar i processen, exempelvis äggdonation, skapande av embryo, juridiska processer och koordinering utförs så många gånger som det krävs för att ni ska nå ert mål att bli föräldrar, efter satt budget. 

Vårt mål är att skapa en så trygg process som möjligt för alla som väljer att arbeta med oss!

 

Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer i samband med surrogatmödraskap. Beroende på vilket program du väljer, har du möjlighet
att ta del av olika nationaliteter. 

De blivande föräldrarna har utefter detta förmånen att välja sin önskade äggdonator från en äggdonatorbank. För att kunna göra ett personligt val, innehåller varje profilbeskrivning bland annat fotografi, information om utbildning, anställning, medicinsk historia, hälsa och tidigare graviditeter. 

Samtliga potentiella äggdonatorer går igenom en psykologisk utvärdering och omfattande hälsoundersökning, innan de blir godkända kandidater

ÄGGDONATION

SURROGAT
PROCESSEN

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna genomgår en graviditet och förlossning för den som inte kan bli gravid på egen hand. Detta kan bero på medicinska omständigheter, att man är ensamstående eller lever samkönat. 

Ägg och spermier används från de blivande föräldrarna om möjlighet finns, annars sker en ägg- eller spermadonation. Ägget befruktas sedan genom IVF-förfarande på en fertilitetsklinik. 

Det befruktade ägget får sedan utvecklas i ett laboratorium för att säkerställa embryots kvalitet innan det implanteras i surrogatens livmoder, så kallad embryotransfer. Surrogatmamman blir alltså inte genetiskt besläktad med barnet.
 
 

MÖT VÅRT TEAM​

Mikkel Raahede 

Terriotory Manager Danmark

 & Island

Mikkel.Raahede@tammuz.com

+46 70 295 96 39

Jenny Zimmerman

Territory Manager Sverige, Norge & 

Finland

Jenny.Zimmermann@tammuz.com

+46 70 295 71 31

 

David Sollén 

Case Manager, USA & Colombia 

David.Sollen@tammuz.com

Ida Fallström

Case Manager Ukraina 

Ida.Fallstrom@tammuz.com

Surrogtaprocess Ukraina

Surrogatprogrammet i Ukraina passar heterosexuella par som är gifta. Villkoren för att få inleda en surrogatprocess kräver medicinska omständigheter eller att minst  fyra stycken IVFer har utförts utan positivt resultat. Vi arbetar med framstående kliniker, läkare, jurister och försäkringsbolag i Ukraina, till ett väldigt förmånligt pris.

För att skapa en ekonomisk trygghet och tillgänglighet har vi tagit fram ett garantiprogram. Detta program innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess, utförs så många gånger som det krävs för att ni ska bli förälder. Processen inkluderar exempelvis äggdonation, skapande av embryo, screening av embryo, juridiska åtagande, ersättning samt försäkring till surrogatmamman och den koordinering som krävs. Programmet är utformat för att skapa transparens och en säker budgetuppföljning för blivande föräldrar.

För att bli aktuell som surrogatmamma i Ukraina måste kvinnan uppfylla de krav som landets lagstiftningar anger. Kvinnan måste ha genomgått minst en hälsosam graviditet och förlossning sedan tidigare. Hon måste också ha en hälsosam medicinsk historik. Den potentiella surrogaten genomgår även en utförlig hälsoundersökning, som innefattar screening, psykologiska och medicinska tester. Våra graviditetsbärare i Ukraina bor i Kiev eller i närliggande orter. Kvinnan bor hemma största delen av graviditeten, men får de sista månaderna flytta till en lägenhet närmare kliniken. Processen följs upp kontinuerligt med graviditetstester, blodprov och andra kontroller.

Äggdonationen utförs på en IVF klinik i Kiev, Ukraina. Det finns även möjlighet att utföra äggdonation i Aveya Fertility Clinic i New Dehli, Indien. Uppföljning under graviditeten, i form av  ultraljudsundersökningar och skanning, samt förlossningen, kommer utföras på en klinik i Kiev.

Efter förlossningen påbörjas en juridisk process för att bekräfta faderskapet med hjälp av DNA, detta beslut fattas i tingsrätten. Därefter kan föräldrarna ansöka om pass i den svenska ambassaden i Kiev. Vi stöttar er genom processen och ni får hjälp utav vår juridiska expert.

Våra surrogatprogram i Ukraina kostar från 400.000:- (48.000 dollar) inklusive alla förmedlingsavgifter. Betalningen sker i USD, amerikanske dollar. Utöver detta tillkommer kostnader för resor, försäkringar och förlossning. Kontakta oss gärna för en personlig budgetberäkning (HÄR)

Standardplan

 • Personlig processplan
 • Budgetplan
 • Befintliga embryon
 • Juridisk dokumentation
 • Surrogatavtal
 • Födelsebevis
 • Graviditetsprotokoll

Pris: Från 400.000:- / 48.000 dollar

 

Garantiplan

 • Personlig processplan
 • Budgetplan
 • Obegränsat antal ägg från äggdonator
 • Obegränsat antal embryotranser
 • Obegränsat antal surrogatmatchningar
 • Juridisk dokumentation
 • Surrogatavtal
 • Födelsebevis
 • Graviditetsprotokoll

Pris: Från 500.000:- / 61.000 dollar

Kontakta oss gärna för mer information och vägledning av program. (HÄR) LÄNK Vi finns här för er och ser fram emot att hjälpa er på resan till föräldraskap.

Surrogatprocess USA

Surrogatprogrammet i USA passar för alla; samkönade, heterosexuella och ensamstående. Destinationen omfattar försäkringar för surrogatmamman, erbjuder etablerade kliniker och sjukhus. Barnen som föds här får automatiskt amerikanskt medborgarskap och eget pass. Vi rekommenderar detta program i första hand.

För att skapa en ekonomisk trygghet och tillgänglighet har vi tagit fram ett garantiprogram. Detta program innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess, utförs så många gånger som det krävs för att du ska bli förälder. Processen inkluderar exempelvis äggdonation, skapande av embryo, screening av embryo, juridiska åtagande, ersättning samt försäkring till surrogatmamman och den koordinering som krävs. Programmet är utformat för att skapa transparens och en säker budgetuppföljning för blivande föräldrar.

För att bli aktuell som surrogatmamma i USA måste kvinnan uppfylla de krav som landets och delstaternas lagstiftningar anger. Kvinnan måste ha genomgått minst en hälsosam graviditet och förlossning sedan tidigare. Hon måste även ha en god medicinsk bakgrund. Den potentiella surrogaten genomgår även en utförlig hälsoundersökning, som innefattar screening, psykologiska och medicinska tester.

Våra surrogater är amerikanska medborgare och bor i USA. Under graviditeten bor surrogaten hemma under största delen av processen. En läkare följer upp graviditeten kontinuerligt och surrogaten får gå på kontroller på medicinskt centrum regelbundet.

Äggdonationen och IVF utförs i USA eller Indien, beroende på vald donator och valt program.

Efter förlossningen skapas en rättslig process, där barnet får amerikanskt medborgarskap och pass, och kan därefter resa till sitt hemland. Därefter sker en ny process för att barnet ska få skapa ett nytt pass i hemlandet. Vi vägleder och stöttar er genom varje steg.

Våra surrogatprogram i USA kostar från 625.000:- (75.000 dollar) inklusive alla förmedlingsavgifter. Betalningen sker i USD, amerikanske dollar. Utöver detta tillkommer kostnader för resor, försäkringar och förlossning. Kontakta oss gärna för en personlig budgetberäkning (HÄR).

Standardplan

 • Personlig processplan
 • Budgetplan
 • Befintliga embryon
 • Juridisk dokumentation
 • Surrogatavtal
 • Födelsebevis
 • Graviditetsprotokoll

Pris från 625.000:- / 75.000 dollar

 

Garantiplan

 • Personlig processplan
 • Budgetplan
 • Obegränsat antal ägg från äggdonator
 • Obegränsat antal embryotransfer till levande födelse
 • Obegränsat antal surrogatmatcher
 • Juridisk dokumentation
 • Surrogatavtal
 • Födelsebevis
 • Graviditetsprotokoll

Pris från 925.000:- / 111.000 dollar

 

Tammuz erbjuder flertalet olika program och destinationer för att kunna skräddasy en process anpassad efter just din livssituation och dina önskemål. Vi vill hjälpa samtliga som önskar att bli med barn, oberoende av om ni är ett heterosexuellt par, om du är ensamstående eller är ett samkönat par som inte har möjlighet att bli gravida på egen hand . Detta utgör vår grund och vad vi står för, och utefter detta har vi utformat olika tillvägagångssätt som kan matcha med just dina  förutsättningar.

Beroende på destination, finns det olika surrogat och IVF lagstiftningar, samt regler baserade på civilstånd och sexuell läggning. Vi har därför tagit fram olika rekommendationer som är skräddarsydda för just dina behov.

Surrogatprocess Colombia

Surrogatprogrammet i Colombia passar homosexuella par, HIV positiva samt singelmän som efterfrågar en smidig och kostnadseffektiv process. Vi är stolta över att arbeta med den erfarna och ledande fertilitetsläkaren Pedro Martinez. IVF processen samt embryotransfern utförs i en toppmodern klinik i Bogotá. Samtliga kontroller under graviditeten sker på samma klinik, vilka omfattar ultraljudsundersökningar, skanning samt fosterdiagnostik ända fram till att förlossningen är utförd.

För att skapa en ekonomisk trygghet och tillgänglighet har vi tagit fram två olika garantiprogram. Dessa program innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess, utförs så många gånger som det krävs för att ni ska bli förälder. Processen inkluderar exempelvis äggdonation, skapande av embryo, screening av embryo, juridiska åtagande, ersättning samt försäkring till surrogatmamman och den koordinering som krävs. Programmet är utformat för att skapa transparens och en säker budgetuppföljning för blivande föräldrar.

För att bli aktuell som surrogatmamma i Colombia så måste kvinnan uppfylla de krav som landets lagstiftningar anger. Kvinnan måste ha genomgått minst en hälsosam graviditet och förlossning sedan tidigare. Hon måste också ha en hälsosam medicinsk bakgrund. Den aktuella surrogaten måste även genomgå en utförlig hälsoundersökning om innefattar screening, psykologiska och medicinska tester. Våra surrogater i Colombia, bor i Bogota. De genomgår uppföljningar och kontroller kontinuerligt under graviditetsprocessen.

Äggdonationen utförs på kliniken i Bogotá, och donatorn kommer från Colombia. Donatorerna genomgår en omfattande medicinsk undersökning, som inkluderar blodprov, genetisk provtagning samt screening. Du får möjlighet att ta del av donatorns profil i form av foto, en sammanfattning av tidigare nämnda delar av undersökningen samt donatorns hälsa och historia.

Vår advokat Fernandez Garcia följer våra föräldrar genom den rättsliga processen i Colombia, vilket innefattar avtal samt barnets registrering efter födseln.

Våra surrogatprogram i Colombia kostar från 575.000:- (69.000 dollar) inklusive alla förmedlingsavgifter. Betalningen sker i USD, amerikanske dollar. Utöver detta tillkommer kostnader för resor, försäkringar och förlossning. Kontakta oss gärna för en personlig budgetberäkning (HÄR)

Standardplan

 • Personlig processplan
 • Budgetplan
 • Befintliga embryon
 • Juridisk dokumentation
 • Surrogatavtal
 • Födelsebevis
 • Graviditetsprotokoll

Från 575.000:- / 69.000 dollar

 

Garantiplan

 • Personlig processplan
 • Budgetplan
 • Obegränsat antal ägg från äggdonator
 • Obegränsat antal embryotransfer
 • Obegränsat antal surrogatmatchningar
 • Juridiska dokument
 • Surrogat avtal
 • Födelsebevis
 • Graviditetsprotokoll

Från: –

 

Dubbla garantiplaner

 • Personlig processplan
 • Budgetplan
 • Två parallella surrogatprocesser
 • Obegränsat antal ägg från äggdonator
 • Obegränsat antal embyotransfer
 • Obegränsat antal surrogatmatchningar
 • Juridisk dokumentation
 • Surrogatavtal
 • Födelsebevis
 • Graviditetsprotokoll

Från: –

 

Tammuz erbjuder flertalet olika program och destinationer för att kunna skräddasy en process anpassad efter just din livssituation och dina önskemål. Vi vill hjälpa samtliga som önskar att bli med barn, oberoende av om ni är ett heterosexuellt par, om du är ensamstående eller är ett samkönat par som inte har möjlighet att bli gravida på egen hand. Detta utgör vår grund och vad vi står för, och utefter detta har vi utformat olika tillvägagångssätt som kan matcha med just dina  förutsättningar.

Beroende på destination, finns det olika surrogat och IVF lagstiftningar, samt regler baserade på civilstånd och sexuell läggning. Vi har därför tagit fram olika rekommendationer som är skräddarsydda för just dina behov.

DRÖMMER DU OM ATT BLI FÖRÄLDER?

LÄR KÄNNA VÅRA FAMILJER