FAQ - de vanligaste frågorna

Efter tioårs erfarenhet av koordinering av flera hundratals surrogatprocesser och äggdonationsprocesser så har vi samlat de mest vanliga frågorna vi får av blivande föräldrar. Här finns svaren på de allra vanligaste frågorna. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar. Vi bokar gärna in ett möte omgående för att presentera de olika destinationerna och de fantastiska möjligheterna för er att bli föräldrar!  

Vad är surrogat? Hur mycket kostar det? Hur väljer man en äggdonator? Kan personer som har HIV gå igenom en surrogatprocess? Alla dessa frågor och många fler därtill besvaras i detalj nedan: 

Surrogat är ett arrangemang, som stöds av ett lagligt avtal, där en kvinna av egen fri vilja vill hjälpa ofrivilligt barnlösa och ge dem den finaste gåvan man kan ge andra människor och det är att bära deras barn och föda deras barn. 

Surrogatprocessen startar när  ett embryo som skapats genom IVF-teknik genomför embryotransfer i ett surrogat.  Surrogatprocessen kan ha ett antal olika former, men i varje form är det resulterande barnet genetiskt sett inte relaterat till surrogatet:

• Embryot skapas med den blivande Pappans sperma och den blivande mammans ägg. Det resulterande barnet är genetiskt relaterat till båda avsedda föräldrar.
• Embryot skapas med den blivande Pappans sperma och ett äggdonatorsägg där donatorn inte är surrogat. Det resulterande barnet är genetiskt relaterat till den avsedda fadern.
• Embryot skapas med det av den blivande mammans ägg och sperma från spermadonatorn. Det resulterande barnet är genetiskt besläktat med den avsedda mamman.
• Ett donerat embryo implanteras i en surrogatmamma. Ett sådant embryo kan vara tillgängligt när andra som genomgår IVF har embryon kvar, som de donerar till andra blivande föräldrar. Det resulterande barnet är genetiskt oberoende av den eller de avsedda föräldrarna.
Gestations surrogati är tillåtet i olika länder inklusive USA, Ukraina, Ryssland, Georgien, Storbritannien och Grekland.

Traditionell surrogati innebär naturlig eller artificiell befruktning av en surrogatmamma. Om den blivande Pappans spermier används vid inseminationen är det resulterande barnet genetiskt relaterat till den blivande Pappan och genetiskt relaterat till surrogatmamman. Om spermadonation används är det resulterande barnet inte genetiskt släkt med någon av avsedda föräldrar utan är genetiskt släkt med surrogatmamman. 

 

 

 

 

 

 

USA – Tillåter surrogat för alla.
Colombia – Tillåter surrogat för ensamstående män samt homosexuella par
Ukraina – Tillåter endast surrogat för heterosexuella gifta par.
Albanien – Tillåter surrogat för ensamstående män.
Ryssland – Tillåter surrogat för gifta heterosexuella par och singlar.
Grekland – Tillåter surrogat för heterosexuella gifta par eller samkönade par och ensamstående kvinnor.
Kanada – Tillåter altruistisk surrogat för alla.
England – Tillåter endast altruistisk surrogat för brittiska medborgare.
Georgien – Tillåter surrogat för heterosexuella gifta par.

Australien

I Australien tillåter alla jurisdiktioner utom Northern Territory altruistisk surrogat, men kommersiell surrogat är ett brott. Northern Territory har ingen lagstiftning som styr surrogat. I New South Wales, Queensland och Australian Capital Territory är det ett brott att ingå internationella kommersiella surrogatprocesser, med potentiella straff som sträcker sig till fängelse i upp till ett år i Australian Capital Territory, upp till två år i New South Wales och upp till tre år i Queensland.

Belgien

Altruistisk surrogat är legaliserat i Belgien.

Kanada

The Assisted Human Reproduction Act (AHRC) tillåter endast altruistisk surrogat: surrogatmödrar får ersättning för godkända utgifter men betalning för surrogatprocessen är olagligt.

Danmark

Altruistisk surrogat är legaliserat i Danmark.

Finland

Surrogat har varit olagligt sedan lagändringen 2007. Barn som är födda utomlands med Finska föräldrar genom surrogat har inte rätt att få Finskt medborgarskap. Nu undersöker vi om det finns möjlighet att juridiskt få ett Finskt medborgarskap och vi har flertalet finska blivande föräldrar som genomgår surrogatprocess på våra destinationer. 

Tyskland

Alla surrogatarrangemang (både kommersiella och altruistiska) är olagliga. Det tyska partiet FDP vill tillåta altruistisk surrogati.

Grekland

Lag 3305/2005 (”Tillämpning av medicinskt reproduktion”) gör surrogat i Grekland helt lagligt. Grekland är bara ett av en handfull länder i världen som ger ett rättsligt skydd till blivande föräldrar. Blivande föräldrar måste uppfylla vissa kvalifikationer och kommer att genomgå en rättslig process inför en familjedomare innan de kan starta en surrogatprocess. Så länge de uppfyller kvalifikationerna är domstolens förhållningssätt positiv ansökan kommer att beviljas. För närvarande måste blivande föräldrar vara ett heterosexuellt par eller vara en ensamstående kvinna. Kvinnor måste kunna bevisa att det finns en medicinsk orsak att de inte kan genomgå en graviditet och inte vara äldre än 50 vid tidpunkten för surrogatprocessen. Som i alla jurisdiktioner måste surrogatmammorna klara medicinska och psykologiska tester så att de kan bevisa för domstolen att de är medicinskt och mentalt lämpliga. Grekland är det enda landet i Europa och ett av de enda länderna i världen där surrogaten då inte har några rättigheter till barnet. De blivande föräldrarna blir lagliga föräldrar från befruktningen, och surrogatmamman nämns inte någonstans på sjukhus eller födelsedokument. De blivande föräldrarna är registrerade som föräldrar. Detta gäller även om en äggdonator eller en spermadonator används av en av partnerna. Som ett resultat av Schengenfördraget kan blivande föräldrar från hela Europa fritt resa hem så snart barnet föds och hantera den juridiska processen från sitt hemland i stället för att ansöka vid sin egen ambassad i Grekland. Före 2014 (enligt artikel 8 i lag 3089/2002) krävdes surrogatmamma och de blivande föräldrarna att vara grekiska medborgare eller permanent bosatta i Grekland. I juli 2014 utvidgade L. 4272/2014 dock juridisk surrogat till sökande eller surrogatmammor som antingen är permanent bosatt eller har en tillfällig vistelse i Grekland.

Irland

Det finns ingen lag i Irland som styr surrogat. 2005 tillsatte en regering en utsedd kommission en omfattande rapport om assisterad mänsklig reproduktion, som gav många rekommendationer om det bredare området för assisterad mänsklig reproduktion. När det gäller surrogat rekommenderade den att de blivande föräldrarna enligt irländsk lag skulle betraktas som barnets föräldrar. Trots publiceringen har ingen lagstiftning publicerats och området förblir i princip oreglerat. På grund av ökande tryck från irländska medborgare som åker utomlands för att få barn genom surrogat publicerade ministern för rättvisa, jämlikhet och försvar riktlinjer för dem den 21 februari 2012.

Nederländerna

Altruistisk surrogat är legaliserat i Nederländerna.

Nya Zeeland

Altruistisk surrogat är laglig, men kommersiell surrogati är olaglig.

Nigeria

Gestations surrogat utövas för närvarande i Nigeria av några IVF-kliniker, enligt riktlinjer för praxis från Association of Fertility and Reproductive Health of Nigeria. En reglering av assisterad reproduktionsteknik som övervägs av senaten tillåter surrogat och möjliggör betalningar för transport och andra kostnader.

Portugal

År 2016 legaliserades graviditets surrogat i Portugal. Diskussionerna om antagandet av denna lag varade i mer än tre år. Den första versionen av lagen antogs den 13 maj 2016, men presidenten gjorde veto mot den. Han krävde att lagen skulle specificera alla deltagares rättigheter och skyldigheter. Portugal tillåter surrogat endast för par där kvinnan inte kan bära och föda barn av medicinska skäl. Endast altruistisk surrogat är tillåten. Ett skriftligt avtal måste utfärdas mellan surrogatmamman och de genetiska föräldrarna. Parternas rättigheter och skyldigheter samt deras handlingar i fall av force majeure bör ingå i den. Efter förlossningen tillhör föräldrarnas rättigheter över barnet de genetiska föräldrarna. Traditionellt surrogat (där surrogatmammanär en genetisk förälder) är olagligt i Portugal. Heterosexuella och lesbiska par kan bli föräldrar via surrogat i Portugal enligt 2016 års lag. Manliga homosexuella par och ensamstående män och kvinnor med någon sexuell läggning har ännu inte inkluderats, men de behandlas inte specifikt. En revision för att inkludera dem finns i de nuvarande manifesten från vänsterblocket, Människor – Djur – Natur och De gröna). Högerpartiet CDS-PP och det portugisiska kommunistpartiet är emot

 

 

 

 

 

 

 

Kostnaden för en surrogatprocess varierar beroende på land och hur processen genomförs. Generellt kan kostnaden för en surrogatprocess kosta från 48 000 US $ i Ukraina och kan kosta upp till 131 000 US $ i USA. Blivande föräldrar måste dock ta hänsyn till de extra kostnader som tillkommer som exempelvis resor, boende, juridiska tjänster, försäkring för surrogaten i USA m.m. 

Det första steget är att underteckna ett avtal med Tammuz. Då kommer din koordinator att ge dig alla instruktioner: 

 1. Genomföra tester
 2. Välja äggdonator / eget ägguttag
 3. Resa till kliniken 
 4. Skapa embryon 
 5. Genetiskt test av embryona 
 6. Matchas med en surrogatmamma
 7. Embryotransfer
 8. Graviditetstest

Har man HIV+ så kan man genomföra en surrogatprocess i USA och Colombia. Spermierna måste ”tvättas” på Western Fertility Institute, vår klinik i LA eller på vår klinik som vi samarbetar med i Bogotá. Spermatvätt gör att spermier kan tas bort från vätskorna som innehåller viruset. Inga kända fall av överföring av smittan till barnet/barnen har upptäckts efter en tvätt av spermierna i en surrogatprocess.


Absolut, ensamstående män kan göra surrogatprocess i USA och Colombia. Ensamstående kvinnor kan gå igenom processen i USA.

Absolut! Tammuz har förändrat förutsättningarna för hur homosexuella män skapar sina familjer, och under det senaste decenniet har hundratals homosexuella män uppfyllt sin dröm om att ha en bebis via surrogat. Homosexuella män kan göra sin surrogatprocess i USA och i Colombia.

Äggdonatorerna är anonyma, men de flesta av Tammuz sydafrikanska äggdonatorer brukar gå med på ett möte via Skype. Din koordinator ordnar detta åt dig. I de flesta fall förblir emellertid de ukrainska / ryska / asiatiska äggdonatorerna anonyma och kommer inte att vara tillgängliga för ett möte eller vidare kontakt i framtiden. 

 

De flesta av de destinationer vi erbjuder tillåter möten med surrogatmamman. I USA kommer du att hålla regelbunden kontakt med din surrogatmamma under hela din surrogatprocess. I Ukraina och Colombia kommer du att träffa surrogatmamman när du besöker kliniken och undertecknar avtalet med henne och även före födseln. 


Alla våra surrogatmammor genomgår en lång och noggrann screeningprocess innan de accepteras till programmet och de måste ha genomgått minst en okomplicerad graviditet och haft minst en okomplicerad förlossning med ett friskt barn. Infektions- och gynekologiska tester krävs för alla surrogatprogram, och psykologiska utvärderingar och dessutom en kriminell bakgrundskontroll krävs för alla surrogatprogram i USA.

Alla våra äggdonatorer screenas för följande:

Medicinsk screening:
– Anti Mullerian hormon test (AMH)
– BCE Full Blood Count + blodplättar + ESR GROUP
– Blodgrupp + RH
– HEPBSAG Hep. B Ag HEPC Hep. C
– HIV (Human Immunodeficiency Virus) antikroppar rutinskärm) – HIV-test
– HB-hemoglobin – Antal blodkroppar och hemoglobintest
– PROL Prolactin – Prolactin test, som mäter nivån av hormonet prolaktin som utsöndras av hypofyserna
– CHLAG Chlamydia (STD)
– CMV CMV (IgG + IgM)
– HSV Herpes Simplex Ab (I&II) – Blodprov för att upptäcka förekomsten av Klamydia, Herpes och Cytomegaly-virus
– TSH
– LH
– FRAGILE X genetiskt test
– Karyotyping genetiskt test

 • Psykologisk screening
  En formell psykologisk rapport kommer att tillhandahållas av psykologen som granskar din utvalda äggdonator. 

Genrellt  15- 18 månader om processen fortlöper smidigt.

Väntetiden för matchning av en surrogatmamma är olika för olika destinationer men också varierande beroende på vilket program man har valt. 

USA- väntetid 1-3 månader

Colombia- Ingen väntetid

Ukraina- väntetid från 1- 3 månader

Georgia- Ingen väntetid

Garantiplanerna utformades för att ge de blivande föräldrarna så mycket ekonomisk säkerhet som möjligt. De olika garantiplanerna erbjuder dig ett obegränsat antal äggdonationer, surrogatmatchningar och obegränsat antal embryotransfer och juridiska tjänster i det land där surrogatprocessen genomförs. Med andra ord så innebär detta att ni får så många embryotransfers som det krävs för att ni ska bli föräldrar. 

För mer detaljerad information se de olika programmen som vi erbjuder på de destinationer som vi samarbetar med. 

 

 

 

 

Du är nu bara ett litet steg bort från den viktigaste resan i ditt liv. Du har spenderat otaliga timmar på att undersöka surrogatprocessen, konsulterat olika organisationer och undersökt kostnader för processen. Nu vill vi informera dig om Tammuz grundvärderingar och berätta varför vi nu är ett av de ledande surrogatföretagen i världen.

Du är i fokus:

Tammuz Family stöttar alltid de blivande föräldrarna och ger dem bästa och mest professionella och personliga tjänster som möjligt.

Prisvärd kostnad:

Vi erbjuder de säkraste och mest professionella programmen till lägsta kostnad.

Surrogatmammor:

Tammuz har utmärkta surrogatmammor. Alla surrogatmammor genomgår strikt medicinsk och psykologisk screening. Dessutom är det ett krav att alla surrogatmammor måste ha haft minst en okomplicerad graviditet och förlossning.

Allt hos Tammuz: 

Hos oss får du hjälp med alla delar i processen & du kan känna dig trygg och lugn och slappna av då du vet att din koordinator samordnar allt åt dig.  Inklusive att matcha dig med en surrogat, skapa embryon, genomföra alla medicinska ingrepp och ge juridiskt stöd och försäkringsrådgivning.

Att känna sig väl omhändertagen gör att du också kan fokusera på det viktigaste – att njuta av graviditeten och att bli förälder. 

Erfarenhet:

Sedan 2008 har över 1.000 barn fötts med hjälp av erfaren, professionell och kunniga medarbetare på Tammuz Family. Vi är ett positivt team som är extremt lösningsfokuserade och ingenting i en process kan hindra oss för att hjälpa dig att ta din process vidare. 

Gemenskap:

Tammuz är inte längre bara en organisation. Under det senaste decenniet har vi skapat många familjer och är stolta över att upprätthålla kontakten med våra familjer och deras barn. 

Värden:

Sedan starten har Tammuz Family arbetat hårt för att främja jämställdhet och göra surrogat tillgänglig för alla. Vårt team har bidragit till förändringar i lagstiftningen och vi kommer att fortsätta kampen tills jämställdhet uppnås för varje blivande förälder som samarbetar med Tammuz.

Service och support:

Koordinatorerna som arbetar hos oss har egen erfarenhet av processen eller är själv i en process. Detta innebär att koordinatorn har full förståelse för din process, har varit på destinationen du valt, har besökt kliniken du kommer att genomföra din process på och finns tillgänglig för dig dygnet runt.

För oss är det viktigt att du ska kunna genomföra processen på ditt eget modersmål. Tveka inte att ta kontakt med oss om du känner att du har erfarenhet av en egen surrogatprocess och skulle vara en fin Tammuz Family Ambassadör: jenny.zimmermann@tammuz.com 

Ekonomisk stabilitet: 

Skulle någonting oförutsett hända i din process så är Tammuz  Family en organisation som har en stabil ekonomisk grund och har otroliga möjligheter att kunna lösa de eventuella situationer som kan komma att uppstå. 

Nätverk: 

Hos Tammuz erbjuder vi ett nätverk av blivande föräldrar och dessutom engagerade föräldrar som redan gått igenom sina processer som gärna är ’mentorer’ och besvarar era frågor. Vi har också slutna Facebookgrupper där ni kan vara aktiva och få svar på era frågor och funderingar gällande processen. 

Gemensamt mål:

På Tammuz så brinner vi för att hjälpa dig att bli förälder och detta är vår mission. Vi är extremt lyckliga när vi har en förlossning och vi vet att vi har lyckats med att ha nått det gemensamma mål vi haft  tillsammans med dig. 

 

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

לנוחיותכם ניתן לקבוע פגישת ייעוץ

 עם רן או עם אסף

Assaf
Ran

השאירו לנו הודעה
ונחזור אליכם במהרה