HIV + Blivande föräldrar

Tammuz Family är också stolt över att leda utvecklingen av surrogatprocesser bland par och singlar som är HIV +. Detta representerar en välkomnande förändring och gör att dessa familjer kan bli en integrerad del av hela samhället. Avancerad fertilitetsteknik gör det möjligt för par och singlar som lever med HIV att genomgå IVF och bli gravida med helt friska barn. Spermtvätt erbjuds endast i USA och Colombia. De blivande föräldrarna flyger till antingen Los Angeles eller Bogotá och genomgår specifika tester innan spermietvätt påbörjas. Efter att testfasen är klar genomförs spermietvätt som en del av SPAR-planen (Special Program of Assisted Reproduction). I maj 2017, efter att ha granskat rapporter om 11 500 assisterade befruktningscykler som använde spermietvättstekniken, under vilken ingen kvinna eller barn fick HIV, bestämde den amerikanska regeringens Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att processen var tillräckligt säker för att stödja och detta gör nu att vi kan hjälpa till att erbjuda surrogatprocesser för de som är HIV+.

8 reasons why Intended Parents choose Tammuz