för HBTQ och ensamstående

Surrogatprocess för homosexuella par

Tammuz Family grundades för att erbjuda surrogattjänster till alla – utan diskriminering. Vi är stolta över att våra blivande föräldrar kommer från alla samhällsgrupper, och vi är särskilt stolta över att leda surrogatrevolutionen bland samkönade familjer över hela världen. Under årens lopp har vi tagit fram flera olika unika surrogatprogram och banbrytande fertilitetsmetoder för HBTQ-personer, vilket har förverkligat föräldraskapsdrömmen för homosexuella män och lesbiska kvinnor i många av världens länder. Samtidigt har Tammuz Family lett kampen för jämlikhet inom surrogatmödraskap, vilket har bidragit till lagförändringar som tillåter surrogatmödraskap i olika länder för alla – utan diskriminering.

Till följd av lagförändringar i vissa länder som Indien och Thailand, vilket ledde till ett stopp för surrogatmödraskap för samkönade manliga par och ensamstående, erbjuder Tammuz Family nu garantiplaner för ensamstående män och samkönade par i USA och Colombia, liksom fertilitetsplaner för lesbiska par.

Tammuz Family är medvetna om utmaningarna som blivande föräldrar kan ställas inför, och därför anordnar vi speciella workshops och seminarier för blivande föräldrar samt exklusiva evenemang för homosexuella familjer där vi erbjuder professionell rådgivning, stöd och utbildning.

USA – surrogatmödraskap för samkönade och ensamstående
Genom att välja USA som surrogatdestination ges våra blivande föräldrar större stabilitet och komfort jämfört med alla andra länder i världen. USA har ju trots allt lett surrogatrevolutionen under två årtionden. Våra blivande föräldrar kan vara förvissade om att alla medicinska och juridiska processer utförs på ett ytterst professionellt sätt och att Tammuz Family samordnar hela resan från början till slut. Där ingår val av äggdonator, skapandet av embryona, matchning och sammanförande med surrogatmamman (via Skype), underskrift av alla kontrakt och givetvis bästa tänkbara personliga vägledning och stöd under hela resan ända fram till barnets födsel.

Läs om domen i Högsta Domstolen som gör det mycket enklare för ensamstående kvinnor och lesbiska par att få barn via surrogatmödraskap

Surrogatmamma och äggdonation för lesbiska och ensamstående kvinnor

Dessutom kan samkönade manliga par välja att försöka uppnå en tvillinggraviditet där båda papporna skapar varsitt embryo med samma äggdonator. Detta leder till att papporna får en genetisk koppling till varsitt barn, och båda barnen är därefter genetiskt kopplade till äggdonatorn. Den här moderna metoden har visat sig vara oerhört populär bland homosexuella par, men det är viktigt att vara medveten om riskerna som kopplas till tvillinggraviditeter.

Colombia – vår senaste surrogatdestination för samkönade manliga par och ensamstående män
Surrogatmödraskap i Colombia är lagliga och tillgängliga för homosexuella par som är ute efter ett kostnadsmässigt mer överkomligt alternativ.

Alla IVF-behandlingar, inklusive embryoöverföringar, kommer att utföras på dr Pedros klinik i Bogotá. Kliniken är belägen i stadens norra delar i ett av dess bästa områden i en helt ny toppmodern vårdanläggning som dessutom inhyser ett fyrstjärnigt hotell, vilket är oerhört praktiskt för blivande föräldrar som reser dit från andra länder.

Alla våra surrogatmammor är colombianska kvinnor från trakten som bor i Bogotá. Samtliga genomgår en lång och noggrann screeningprocess innan de antas till programmet, och de måste ha fött minst ett friskt barn efter en lyckad graviditet.

Alla våra äggdonatorer är colombianska kvinnor från trakten, varav många godkänns och antas till programmet som högklassiga äggdonatorer. Samtliga genomgår en psykologisk och medicinsk screening, och blivande föräldrar får tillgång till donatorns genetiska profil, medicinska bakgrund, familjens medicinska bakgrund, utbildning, anställningar, intressen/hobbyer och ett urval av nytagna bilder.

8 reasons why Intended Parents choose Tammuz

Schedule a skype consultation

Thanks for contacting Tammuz Family! We will be happy to schedule a skype consultation at your convenience, to discuss our plans and costs. Please select your country of origin, so we can direct you to a representative at your location.

USA & Canada

USA

Australia. Nz & the UK

Australia

Rest of the World

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

השאירו לנו הודעה
ונחזור אליכם במהרה

Thanks for reaching out to Tammuz Family.

We will be happy to schedule a Free online Consultation Meeting, to discuss the different programs, timeline and costs.

Ran

Interested in Tammuz Programs for LGBT/Singles?

Assaf

Interested in Tammuz Programs for Heterosexual couples OR LGBT OR Single Parent?