våra äggdonatorer

Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer i samband med surrogatmödraskap. Äggdonatorns nationalitet beror på vilket program som valts. De blivande föräldrarna väljer äggdonator från Tammuz äggdonatorsbank, enligt valt program.

Screening av äggdonatorer
Alla äggdonatorer går igenom psykologisk och medicinsk screening som innefattar genetisk profilering av äggdonatorn och medicinska tester som verifierar äggets lämplighet för surrogatprocessen. Alla äggdonatorer är anonyma. De blivande föräldrarna får utförlig information om äggdonatorn, inklusive fotografier och en medicinsk profil.

Sydafrika

Våra underbara sydafrikanska äggdonatorer är tillgängliga för våra USA och Ukrainaprogram.  När en blivande förälder har registrerat sig och ansluter sig till Tammuz äggdonatorsbank får de tillgång till alla tillgängliga äggdonatorer. Varje profil innehåller följande information:

 • Fotografier
 • Allmän information
 • Utbildningshistorik
 • Anställningshistorik
 • Medicinskhistorik
 • Hälsa och graviditetshistorik
 • Familjemedicinsk och genetiskhistorik
 • Hobbys och intressen
Surrogacy in Ukraine

Ukraina

Våra ukrainska äggdonatorer är tillgängliga för våra program i USA och Ukraina. När en blivande förälder har registrerat sig och ansluter sig till Tammuz Äggdonatorsbank får de tillgång till alla tillgängliga äggdonatorer. Varje profil innehåller följande information:

 • Fotografier
 • Allmän information
 • Utbildningshistorik
 • Anställningshistorik
 • Medicinskhistorik
 • Hälsa och graviditetshistorik
 • Familjemedicinsk och genetiskhistorik
 • Hobbys och intressen

USA

Våra amerikanska äggdonatorer är endast tillgängligt för vårt USA-program. Profilerna för våra amerikanska äggdonatorer kommer att göras tillgängliga och skickas till blivande föräldrar när det är dags att välja äggdonator. Varje profil innehåller följande information:

 • Fotografier
 • Allmän information
 • Utbildningshistorik
 • Anställningshistorik
 • Medicinskhistorik
 • Hälsa och graviditetshistorik
 • Familjemedicinsk och genetisk historik
 • Hobbys och intressen

indisk/asiatisk

Våra indiska / asiatiska äggdonatorer finns tillgängliga för alla våra destinationer och planer. Våra äggdonatorers profiler kommer att göras tillgängliga och skickas till blivande föräldrar när det är dags att välja äggdonator. Varje profil innehåller följande information:

 • Fotografier
 • Allmän information
 • Utbildningshistorik
 • Anställningshistorik
 • Medicinskhistorik
 • Hälsa och graviditetshistorik
 • Familjemedicinsk och genetiskhistorik
 • Hobbys och intressen
Colonbia

COLOMBIA

Våra vackra colombianska äggdonatorer är bara relevanta för de colombianska programmen. Vi erbjuder även premium äggdonatorer i Colombia. Varje profil innehåller:

 • Fotografier
 • Allmän information
 • Utbildningshistorik
 • Anställnings historik
 • Medicinskhistorik
 • Hälsa och graviditetshistorik
 • Familjemedicinsk och genetiskhistorik
 • Hobbys och intressen

Upptäck den bästa destinationen och planen för dig!