Surrogatprocess i Georgien

Surrogatprocess i Georgien är endast tillgängligt för gifta eller ogift heterosexuella par.

Surrogatmammorna: 

Alla Tammuz Familys surrogatmammor i Georgien är bosatta i och runt den vackra staden Tbilisi. De genomgår alla en lång och noggrann screeningprocess innan de accepteras till programmet och de måste ha gått igenom minst en okomplicerad graviditet och minst en okomplicerad förlossning och fött friska barn. Under graviditeten bor surrogatmammorna med sina familjer och lever sitt liv som de brukar precis som vanligt. De har regelbundna besök med den bästa medicinska personalen vid våra två toppmoderna partnerkliniker (Zhordania och Carapsmedline) för att övervaka deras graviditeter enligt vanliga västerländska graviditetsplaner. De genomgår alla vanliga graviditetstester utöver periodiska blodprover för att säkerställa att deras allmänna hälsa är tillfredsställande och på rätt väg för en lyckad födelse. Surrogatmammorna kompenseras generöst för den tjänst de tillhandahåller, och denna process gör det möjligt för dem att säkra en framtid för sina barn och deras familjer. Deras motiv är främst ekonomiska.

Äggdonatorerna:

Blivande föräldrarna kan välja en sydafrikansk äggdonator från Tammuz Familys äggdonatorsbank, en lokal georgisk äggdonator eller en ukrainsk äggdonator som sedan  reser till Georgien för ägguttaget. Alla Tammuz Family-äggdonatorer genomgår psykologisk och medicinsk screening och de blivande föräldrarna får äggdonatorns genetiska profil, sjukdomshistoria, utbildning, information om deras yrke, intressen / hobbyer och familjemedicinsk historia och ett urval av aktuella bilder.

Våra kliniker:

Zhordania Clinic

Tammuz Family är stolt över att samarbeta med den nyrenoverade, toppmoderna Zhordania Clinic i Tbilisi. Hittills har kliniken hjälpt över 70 000 lokala och internationella patienter. Läkarna, sjuksköterskorna och embryologerna vid Zhordania upprätthåller respektfulla personliga och professionella relationer med alla våra avsedda föräldrar.

Kliniken leds av Dr. Nana Janelidze-Kurashvili, vars erfarenhet i USA, Israel och Georgien har gjort henne till en av de mest respekterade medicinska direktörerna i landet. Hon är medlem i georgiska, amerikanska och europeiska obstetriker / gynekologi / reproduktologiska föreningar och är regelbunden talare på olika internationella medicinska seminarier, inklusive den årliga Salzburg Medical Conference.

Carapsmedline Clinic

Carapsmedline Clinic i Tbilisi är en toppmodern klinik som grundades 1998 och sedan senare 2001 introducerade IVF till deras tjänster. Ramaz Charekishvili leder teamet på Carpasmedline. I mer än ett decennium var Dr. Charekishvili medicinsk chef för Weinberg Training Center for Endoscopic Surgery. Han är också grundare / direktör för välgörenhetsorganisationen Fight Infertility och har publicerat 14 vetenskapliga vetenskapliga artiklar.

Graviditetsprotokoll:

Graviditetsövervakning kommer att hållas på en av våra partnerkliniker i Tbilisi. Tammuz Family följer strikta graviditetsriktlinjer som inkluderar månatliga ultraljud, genomskinlighetstest, GTT, anomaliskanningar etc. Förlossning sker på ett privat sjukhus i Tbilisi.

Juridiska tjänster:

Våra planer inkluderar att hantera alla juridiska tjänster åt dig! Från kontrakt med äggdonatorer och surrogatmammor till att utfärda ett födelsebevis med dina namn på kommer vi att samordna allt åt dig.

Vad händer efter förlossningen?

I de flesta fall kommer våra koordinatorer och den lokala advokaten att vägleda dig om processen för att kunna ta dig hem från destinationen med ditt barn, men vi rekommenderar alla blivande föräldrar att ta kontakt med en Advokat i sitt hemland för att säkerställa att du följer alla lokala lagar när det gäller spädbarn födda via ett internationellt surrogat avtal och dessutom säkerställer att du har kontroll på all dokumentation som skall signeras för den juridiska processen i ditt hemland. 

Våra planer

GEORGIEN

Standard Planen
 • Skräddarsydd plan
 • Betala för varje steg i processen
 • Befintliga embryon 
 • Juridiska tjänster –
  Utarbetande och undertecknande av byrå / surrogatavtal och utfärdande av födelsebevis
 • Fullständigt graviditetsprotokoll
Pris från US$42,000

GEORGIEN

GARANTI PLANEN
 • Obegränsat antal ägg från äggdonatorn fram till en levande födelse
 • Obegränsat antal
   embryotransfer till en levande födelse
 • Obegränsat antal
   surrogatmatchningar fram till en levande födelse 
 • Juridiska tjänster –
  Juridisk dokumentation och undertecknande av byrå / surrogatavtal och utfärdande av födelsebevis
 • Fullständigt
   graviditetsprotokoll
Pris US$56,000

Our Surrogacy Plans

Tammuz Family specialises in offering same sex couples, straight couples, single men and single women, accessible and affordable surrogacy programs in the USA, Ukraine, Georgia, Colombia and Albania and we are proud that, to date, more than 900 babies have been born to Tammuz Family Intended Parents. So how does it work? How much does it cost? Click on the destinations below to find out more.

United States

Ukraine

Georgia

Colonbia

Colombia

Discover the best route for you!

Why Tammuz?

8 reasons why Intended Parents choose Tammuz.