Om surrogatprocessen

Surrogatmamman är den kvinna som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Alla Tammuz surrogatmödrar är godkända enligt landets gällande lagar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen.
Surrogatprocessen är den mest fantastiska, utmanande och omtumlande resa du kommer göra. Vi har själva gjort den och lotsat hundratals andra blivande föräldrar genom deras resa.

Surrogatmamman
Surrogatmamman är den kvinna som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Alla surrogatmammor via Tammuz uppfyller respektive lands gällande lagar och regleringar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser inför processen.

Anpassning till dina behov
Genom våra internationella partnerorganisationer kan vi erbjuda en rad olika alternativ för att passa varje blivande förälder. Vi hjälper dig med allt från att välja en äggdonator, surrogat, medicinsk assistans, juridiskt stöd och att hitta rätt försäkring för surrogatmamman under graviditeten och förlossningen.

Men vad ingår i surrogatprocessen?
Och i vilken ordning sker den i? Varje process är unik. Den varierar beroende på de blivande föräldrarnas behov och kommer att utkristalliseras under vårt inledande möte. Vissa blivande föräldrar behöver äggdonation, medan andra använder sina egna ägg.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt personligt möte för att se vilka alternativ som finns tillgängliga, delta på våra webinar eller besök oss på ett av våra seminarier eller boka in en tid för ett personlig möte när vi finns på plats i olika städer runt om i Norden. 

Nedan går vi igenom surrogatprocessen i sju steg.

1. Du väljer destination och program baserat på dina individuella omständigheter
Vi inleder med kostnadsfri rådgivning där vi steg för steg går igenom processen för att avgöra vilket program och destination som passar dig eller er utifrån individuella omständigheter. Därefter väljs program och en tidsplan tar form.

2. Fertilitetsutredning, matchning äggdonator eller användning av egna ägg
För att veta om egna ägg kan användas eller om äggdonator behövs görs en fertilitetsutredning, både kvaliteten på ägg och spermie kontrolleras.
– Egen äggdonation – IVF
– Äggdonation – val av äggdonator

3. Matchning med surrogatmamma
Alla Tammuz surrogatmödrar är godkända enligt det valda landets gällande lagar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser inför processen. Baserat på många års erfarenhet kommer vi kunna hjälpa till med en surrogatmatchning enligt dina behov och önskemål. Hur det går till i detalj beror på vilket program som valts.

4. Befruktning och utveckling till embryo
Efter att ha donerat spermier och valt en donator/donerat ägg, sker IVF-förfarandet på en  fertilitetsklinik enligt din surrogatprocess. Det befruktade ägget utvecklas i laboratorium i upp till 5-7 dagar tills blastocystadiet uppnåtts. Embryon som når detta stadium kommer att genomgå PGS /CGH-test. Det sker en genetiskt test av embryot innan embryotransfer till livmodern. Syftet med testet är att fastställa embryots kvalitet innan de genomgår transfer till livmodern för att förhindra vissa typer av anomalier och syndrom, inklusive Downs syndrom, cystisk fibros och Tay Sacks.

5. Embryotransfer
Surrogatmamman påbörjar sin behandling för att kunna ta emot embryo. Behandlingen är cirka 1 månad lång och består av ett antal återbesök till kliniken.

Inför transfer av embryo måste surrogatmamman ytterligare en gång genomgå samma tester hon gjorde vid ansökningstillfället. Detta för att säkerställa att hon fortsatt uppfyller kriterierna för surrogatmödraskap och att inga nya förutsättningar tillkommit.

I enlighet med de blivande föräldrarnas önskemål och med godkännande från surrogatmamman implanteras sedan ett eller två embryon. Resterande embryon fryses ner för eventuella framtida behov om föräldrarna så önskar.

Homosexuella fäder eller samkönade par (män) har möjlighet att transplantera ett embryo från var och en av fäderna för att försöka producera en tvillinggraviditet där varje barn har en genetisk länk till en av föräldrarna.

Cirka 2 veckor efter överföringen av embryo görs ett blodprov för att se om det finns en ”onormal” ökning av hormoner. Om det skett en ökning så är surrogatmodern sannolikt gravid, för att bekräfta detta så planeras ett ultraljud.

Två veckor efter IVF och embryoöverföring kommer besked om surrogaten blivit gravid med hjälp av blodprov. Om detta inte skett så upprepas processen med överföring igen.

6. Under graviditet och fram till förlossning
När graviditeten bekräftats, aktiveras mödravård för surrogatmamman. En graviditetsplan upprättas som är alla parters gemensamma karta igenom graviditeten. Planen inkluderar planerade hälsoundersökningar, avstämningar med surrogaten och andra milstolpar. De blivande föräldrarna får under graviditeten löpande bilder och rapporter från ultraljud med cirka 2 veckors mellan besöken. Förlossningen sker på anvisad klinik för valt program och du som blivande förälder är på plats.

USA

Western Fertility ansvarar under första trimestern för löpande undersökning och ultraljud via partnerkliniker eftersom surrogatmamman bor i en av 29 olika delstater där det är lagligt med surrogat. Under andra trimestern övergår den regelbundna vården av surrogatmamman till ett lokalt sjukhus i närheten av hennes boende.

I videon ovan berättar Kristin, en av våra surrogatmammor i USA, om sin graviditet i 26:e veckan ❤️

Ukraina

Löpande undersökningar och ultraljud utförs på en av våra samarbetskliniker i Kiev.

7. Födelse, upprättande av födelsebevis och återresa från

USA
Barn som föds i USA
Barn som föds i USA blir amerikanska medborgare. I USA upprättas födelseattest med ena eller båda föräldrarna. Föräldrarna ansöker om amerikanskt pass för barnet inför hemresa.

Vid hemkomst krävs ett DNA-test för att bekräfta faderskap och via tingsrätt i Sverige få beslut om faderskap. När detta fastslagits blir barnet svensk medborgare. Efter att barnet blivit svensk medborgare inleds en process i tingsrätten för att fadern skall tilldömas vårdnaden. När så skett folkbokförs barnet i Sverige. Sista steget i den juridiska processen är en närståendeadoption som även den går via tingsrätten. Syftet med närståendeadoption är att mamman eller partnern också ska tilldelas vårdnaden om barnet. Under denna administrativa och juridisk process finns Tammuz självklart vid din sida med både vår erfarenhet och juridiska kompetens.

8. Födelse, upprättande av födelsebevis och återresa från

Ukraina
I Ukraina tilldelas inget medborgarskap förrän DNA-test bekräftar faderskapet och svensk tingsrätt beslutar om faderskapet. Då får barnet svenskt medborgarskap och föräldrarna kan ansöka om pass. Under tiden är föräldrarna kvar i Ukraina. Föräldrarna anges i födelseattesten som barnets föräldrar.

Efter att barnet blivit svensk medborgare inleds en process i tingsrätten för att fadern skall tilldömas vårdnaden. När så skett folkbokförs barnet i Sverige. Sista steget i den juridiska processen är en närståendeadoption som även den går via tingsrätten. Syftet med närståendeadoption är att mamman eller partnern också ska tilldelas vårdnaden om barnet. Under denna administrativa och juridisk process finns Tammuz självklart vid din sida med både vår erfarenhet och juridiska kompetens.

Under processen tills vårdnaden är tilldömd så erkänns inte barnet i Sverige och föräldrarna kan därför inte räkna med föräldrapenning eller barnbidrag. Dock så kan man ansöka om detta retroaktivt inom 90-dagar efter födseln

Find out the best plan for you!

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

לנוחיותכם ניתן לקבוע פגישת ייעוץ

 עם רן או עם אסף

Assaf
Ran

השאירו לנו הודעה
ונחזור אליכם במהרה