Vad kostar en surrogatprocess? 
Att skapa familj genom en surrogat är en väldigt emotionell resa, men också en finansiell fråga.För många kräver det ekonomisk planering och budgetering. Det kan ta flera år för blivande föräldrar att spara pengar för att kunna påbörja och fullfölja processen. Det finns flera sätt att finansiera en surrogat och hur man väljer att gå tillväga är individuellt, beroende på just dina förutsättningar och tillgångar. 


Det finns flera utgifter som utgör den totala summan för surrogati:

Kostanden för en surrogatprocess kan variera beroende på vilken typ av program du väljer. En del uppsättningar är mer omfattande än andra, och inkluderar exempelvis juridisk support. Andra program kan formas utefter de blivande föräldrarnas behov och önskemål. Detta är ett val som varje blivande förälder måste ta ställning till. Om du väljer att arbeta med en surrogatagentur, kommer dina kostnader inkludera en byråavgift. Summan varierar beroende på agentur och vilka tjänster om ingår. En del agenturer leder dig endast genom processen, medan andra även hjälper dig med juridiska aspekter och försäkringar. Detta är något att ha i åtanke under ditt val av agentur, och det är väsentligt att jämföra hur omfattande programmen i aspekt till arvodet. Vid första mötet bör ni därför gå igenom olika alternativ och vilka tjänster som ingår. Du kan även be om en budgetplan som inkluderar rörliga kostnader och extra utgifter som kan tillkomma utöver kostnaden för processen, så som resa och boende.


Vad avgör summan för surrogatprocessen? 
Kostnaderna för en surrogatprocess utgörs av de professionella parterna som den innefattar, inklusive IVF, juridik och redovisning. Inkluderat i kostnaderna är även de kontroller som surrogaten genomgår, från att resan startar till förlossningen. Personalen på en agentur har gedigen erfarenhet och insikt i processen. Detta möjliggör att ett genuint men kontrollerat arbete utföras under varje steg på resan, både för surrogatens del men också de blivande föräldrarnas. 


Hur kan jag finansiera en surrogatprocess? När potentiella föräldrar undersöker möjligheterna till att starta en surrogatprocess och fattar beslutet att arbeta med en agentur, blir nästa steg en ekonomisk fråga. Vanligtvis har de personer som valt att bilda familj genom en surrogat förberett och sparat kapital i flera år. Som tidigare nämnt är det en individuell resa som kan möjliggöras genom olika tillvägagångssätt. Vad som är rätt för en part, passar inte en annan. 

  1. Dela din historia med andra. Genom att få stötta av andra i din närhet, så som familj och vänner, har du kommit ett steg i rätt riktning. I en del fall finns det möjlighet till ekonomisk hjälp, men om inte så är den emotionella supporten minst lika viktigt. Du kan också dela med dig av din situation genom exempelvis sociala medier, och se om det finns andra i din närhet som genomgått en liknande process och som kan ge betydelsefulla råd. 
  2. Börja spara genom fonder och aktier. Börja spara kontinuerligt under en period. Ju tidigare du börjar, desto större kan kapitalet växa. 
  3. Du kan påverka kostnaden. Även om en surrogatprocess kan vara oförutsägbar, så kan du påverka kostnader genom val av agentur, samt vilken service och försäkring som du vill ska ingå. Du har även möjlighet att välja mellan olika program, där avgifterna ofta skiljer sig åt.  
  4. Se över dina ekonomiska möjligheter. Undersök vilka möjligheter du har att ta lån från banker eller agentur du väljer att arbeta med. Då sjukvårdsavgifterna i samband med IVF utför en stor del av kostnaderna, kan du även se över möjligheterna att ta lån från medicinska finansieringsföretag. 
  5. Utvärdera dina försäkringsalternativ. Undersök vilka möjligheter du har att täcka de medicinska kostnaderna för en surrogatprocess, genom olika försäkringsalternativ. Du kan även fråga din arbetsgivare om eventuella kostnader kan täckas genom din försäkringsplan. 
  6. Se över utbudet av fertilitetskliniker. Ta kontakt med flera IVF kliniker, och få möjlighet att jämföra olika alternativ och kostnader.

Kontakta oss gärna på Tammuz för rådgivning. Beroende på din situation kommer vi gemensamt fram till ett upplägg som passar just dig.

Hur kan jag reducera mina kostnader? Förutom att hitta lösningar som kan täcka kostnaderna för en surrogatprocess, kan blivande föräldrar även undersöka alternativ för att minska surrogatkostnaderna. Se över möjligheterna att finna din graviditetsbärare på egen hand. Detta kan ge fördelar både ekonomiskt och tidsmässigt. Vi rekommenderar dock att du anlitar en agentur även om du känner surrogaten, för att säkerställa att ett formellt avtal skapas och att surrogaten genomgår rätt undersökningar. Vad gäller eventuellt behov av ägg/spermadonator, kan du även här se över möjligheterna i ditt kontaktnät. Det finns även möjlighet att göra din resa helt på egen hand, det vill säga, att inte arbeta tillsammans med en agentur. Detta innebär att du själv hittar din surrogat, donator, koordinerar besök hos kliniker och sjukhus, kontaktar en egen jurist och ser till att alla utgifter betalas i tid. Detta är ett alternativ som i vissa fall dock kan bli mer kostsamt, i jämförelse med utgifterna hos en agentur.Flera agenturer erbjuder dig hjälp att planera din process från start, där ett budget upplägg är inkluderat. Detta ger dig en trygghet i att du blir informerad om alla kostnader och på så vis kan undvika oförutsedda utgifter. Flera byråer erbjuder även ett Garanti program, som innebär att dina byråutgifter blir återbetalda om processen skulle misslyckas och att du inte kommer hem med ett barn enligt planerna. Se gärna över Tammuz garantiprogram och valmöjligheter HÄR

Schedule a skype consultation

Thanks for contacting Tammuz Family! We will be happy to schedule a skype consultation at your convenience, to discuss our plans and costs. Please select your country of origin, so we can direct you to a representative at your location.

USA & Canada

USA

Australia. Nz & the UK

Australia

Rest of the World

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

השאירו לנו הודעה
ונחזור אליכם במהרה

Thanks for reaching out to Tammuz Family.

We will be happy to schedule a Free online Consultation Meeting, to discuss the different programs, timeline and costs.

Ran

Interested in Tammuz Programs for LGBT/Singles?

Assaf

Interested in Tammuz Programs for Heterosexual couples OR LGBT OR Single Parent?