Surrogacy Blog

7 förutfattade meningar om surrogatprocesser

7 förutfattade meningar om surrogatprocesser
Att bilda familj genom en surrogat har blivit en allt mer efterfrågad möjlighet, vilket inte har undgått media. I kombination med att forskning går framåt, och att möjligheterna till att få medicinsk hjälp blir allt fler, har också valet att bli förälder genom en surrogat öppnat många dörrar. 
Parallellt med detta väcks frågetecken och diskussioner gällande den här metoden. Media kommunicerar både för-och nackdelar, men risker och förutfattade meningar har ett markant övertag i rubrikerna. Vi vill reda ut de största missuppfattningarna gällande surrogatprocesser här idag:

  1. Överenskommelse 

Blivande föräldrar och graviditetsbärare, har enligt överenskommelse ett gemensamt mål, det vill säga att skapa förutsättningar för en kärleksfull familj. Beslutet resulterar i ett barn som får möjlighet att förenas med sina föräldrar som länge längtat och kämpat för att det ska bli möjligt. Istället för att fokusera på vad detta betyder för familjerna, tenderar media att lyfta risker och de olycksfall där det gått snett i metoden. Givetvis finns det undantag, och missöden som förtjänar att uppmärksammas, men inte till den grad att det utesluter de övervägande processer som slutat lyckligt. Detta är både vilseledande kommunikation som väcker misstro, men också sårande för de individer som är stolta föräldrar idag.

  1. Tragedier väger tyngst

Journalister har ansvaret att rapportera en verklighetsförankrad bild av händelser som sker i omvärlden. Att läsa flertalet artiklar om surrogatfödda barn som inte får följa med sina familjer hem eller om de surrogater som knyter an väldigt djupt till barnen och inte vill lämna dem ifrån sig, berör oss och får oss att se nackdelarna detta tillvägagångssätt kan resultera i. 
I de flesta fall finns det dock en förklaring och underliggande orsak till varför det har resulterat i dessa komplikationer. Det vi inte får glömma när vi läser dessa specifika fall är att hela sanningen sällan framgår, och vi vill ännu en gång understryka vikten av research. Detta gäller inte bara de blivande föräldrarna utan även surrogaterna. Det är ett omfattande beslut från båda parter som inte går att ångra i efterhand, om processen sköts korrekt. Med detta sagt önskar vi att fler lyckliga historier hade delats och uppmärksammats, då det finns flera tusentals som är lika värda att lyfta, precis som de fall som gått snett. 

  1. Beslutet att bli surrogat

I media tenderar just arvodet att uppmärksammas som största motivet till att bli surrogat. Man glömmer att lyfta individernas osjälviskhet, genuina intresse att kunna hjälpa andra, personliga motivation och erfarenhet. Inför valet att bli surrogat, krävs det att man läser på och förses med all information om det regelverk som processen kommer att innefatta, för att ett beslut ska kunna fattas. Detta för att båda parter ska vara eniga hela vägen i processen. Värt att tillägga är att de flesta agenturer inte godkänner surrogater som har det tufft ekonomiskt. 

  1. Undanhåller säkerhetsåtgärder

Att arbeta tillsammans med en agentur är fördelaktigt i den bemärkelse att potentiella surrogater alltid får genomgå en utvärderingsprocess innan ett beslut fattas. Hur denna process ter sig är individuellt för varje byrå. Vanligtvis ser man över patientens mentala hälsa, fysiska hälsa, bakgrund och finsansiella tillstånd. Utöver detta, utvärderar man den grundläggande anledningen till att bli surrogat. Dessutom ställer IVF-klinikerna strikta krav vad gäller surrogatens hälsa och välbefinnande, för att undvika eventuella komplikationer under graviditeten. 
Läs mer om Tammuz utvärderingsprocess för blivande surrogater HÄR

  1. Traditionell surrogatprocess är inte standard

En traditionell surrogatprocess innebär att surrogaten blir gravid genom artificiell insemination och därmed bidrar med eget genetiskt arv. Detta var den mest förekommande metoden för ett decennium sedan. Detta är dock ett arrangemang som är väldigt ovanligt idag och som få agenturer erbjuder. 
Den medicinska utvecklingen är dock något media sällan lyfter, utan utgår ifrån det traditionella tillvägagångssättet när de beskriver processen i sina artiklar. 

  1. Lyfter självständig surrogatprocess

Självständiga surrogatprocesser innebär att potentiella graviditetsbärare blir tillfrågade personligen, av blivande föräldrar som har valt att hantera sin process på egen hand. Sjävständiga processer har dock blivit allt mer ovanligt då större delen av blivande surrogater föredrar att bli kontaktade av en agentur. Agenturerna erbjuder till största del en säkrare och smidigare process för båda parter. Blivande föräldrar väljer även i de flesta fall att arbeta med en agentur på grund av juridiska själ, att de får support igenom alla stadier och för att det underlättar den emotionellt påfrestande resan. Trots detta uppmärksammar media till största del den självständiga metoden, och alternativa sätt att hitta sin surrogat. Exempelvis genom reklam eller muntliga rekommendationer, vilket inte tillhör normen. Detta genererar i felaktig information. Media bör lyfta den process som en surrogat får genomgå för att kunna ta på sig ansvaret, och uppmärksamma den möjlighet som de blivande föräldrarna ges i val av matchning genom en agentur.

  1. Rubriker som säljer

Media är experter på att skapa intresseväckande rubriker, i flera fall bygger dessa kring en uppseendeväckande händelse. Surrogatprocesser har inte undkommit detta, och graviditetsbärare har beskrivits i termonologier som ”mage till uthyrning” och ” uppfödare”. Detta skapar en skev bild av metoden och den insats som krävs av samtliga involverade. 
Läs gärna mer om surrogatprocesser HÄR

Tammuz garantiplaner

Tammuz garantiplaner

För ungefär ett decennium sedan förändrades saker och ting. För att erbjuda tänkta föräldrar ett skyddsnät och sinnesro under hela processen skapade familjen Tammuz garantiplaner.

Read More »
homosexuella surrogatmödraskaps

Den första homosexuella surrogatmödraskapsfödelsen i Israel

Den 14 december 2023, efter en lång och känslomässig resa, hände det til slut. Ett homosexuellt par i Israel blev föräldrar till tvillingar genom surrogatmödraskap i Israel. Detta var en historisk och känslomässig milstolpe, som markerade slutet på en lång kamp för jämlikhet i rätten till föräldraskap.

Read More »

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

לנוחיותכם ניתן לקבוע פגישת ייעוץ

 עם רן או עם אסף

Assaf
Ran

השאירו לנו הודעה
ונחזור אליכם במהרה