Surrogacy Blog

5 frågor gällande äggdonation

Vill du hjälpa andra kvinnor att bli gravida? Går du i tankarna att donera ägg? Det finns flera förekommande frågor och funderingar kring processen av äggdonation. Vi besvarar de fem mest förekommande frågorna här. 


Vilka faktorer avgör om du får donera ägg? En potentiell donator måste uppfylla specifika krav som säkerställer god hälsa både emotionellt men också fysiskt, för att bli godkänd. Dessa kvalifikationer inkluderar även utbildning samt ålder. Även om en aktuell donator uppfyller alla krav, så kan förutsättningarna ändras om det inte finns möjlighet för donatorn att resa till en specifik IVF klinik som agenturen samarbetar med. En donator måste även injicera hormoner under 21 dagar i sträck för att processen ska kunna fullföljas.


Doneras alla dina ägg? Nej. Kvinnor föds med ungefär 2 miljoner ägg, 10-20 av dessa mognar varje månad medan kroppen absorberar de återstående äggen. Under tiden donatorn injicerar fertilitetsmedicinen så mognar det fler ägg, och 10-20 av dessa avlägsnas under behandlingen. Detta är ett ingrep som tar cirka 20 min. 


Hur lång tid tar en äggdonationsprocess?En äggdonationsprocess tar vanligtvis 14-21 dagar, varpå donatorn injicerar hormoner dagligen. Medicinska kontroller för blodvärde och ultraljud pågår kontinuerligt under den tiden. Från att ansökningsprocessen startar, till att den medicinska kontrollen är utförd till att matchning sker av föräldrar, kan processen i sin helhet ta cirka tre till fyra månader. 


Vilka biverkningar kan man få? I de flesta fallen är biverkningarna minimala. Humörsvängningar, huvudvärk och kramper i samband med mens, är biverkningar som kan förekomma efter ingreppet. I vissa fall kan det bli emotionellt påfrestande, då samtalsterapi kan underlätta. 
Läs gärna mer om äggdonation vid surrogatmödraskap HÄR

Tammuz garantiplaner

Tammuz garantiplaner

För ungefär ett decennium sedan förändrades saker och ting. För att erbjuda tänkta föräldrar ett skyddsnät och sinnesro under hela processen skapade familjen Tammuz garantiplaner.

Read More »
homosexuella surrogatmödraskaps

Den första homosexuella surrogatmödraskapsfödelsen i Israel

Den 14 december 2023, efter en lång och känslomässig resa, hände det til slut. Ett homosexuellt par i Israel blev föräldrar till tvillingar genom surrogatmödraskap i Israel. Detta var en historisk och känslomässig milstolpe, som markerade slutet på en lång kamp för jämlikhet i rätten till föräldraskap.

Read More »

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

לנוחיותכם ניתן לקבוע פגישת ייעוץ

 עם רן או עם אסף

Assaf
Ran

השאירו לנו הודעה
ונחזור אליכם במהרה