Vill du hjälpa andra kvinnor att bli gravida? Går du i tankarna att donera ägg? Det finns flera förekommande frågor och funderingar kring processen av äggdonation. Vi besvarar de fem mest förekommande frågorna här. 


Vilka faktorer avgör om du får donera ägg? En potentiell donator måste uppfylla specifika krav som säkerställer god hälsa både emotionellt men också fysiskt, för att bli godkänd. Dessa kvalifikationer inkluderar även utbildning samt ålder. Även om en aktuell donator uppfyller alla krav, så kan förutsättningarna ändras om det inte finns möjlighet för donatorn att resa till en specifik IVF klinik som agenturen samarbetar med. En donator måste även injicera hormoner under 21 dagar i sträck för att processen ska kunna fullföljas.


Doneras alla dina ägg? Nej. Kvinnor föds med ungefär 2 miljoner ägg, 10-20 av dessa mognar varje månad medan kroppen absorberar de återstående äggen. Under tiden donatorn injicerar fertilitetsmedicinen så mognar det fler ägg, och 10-20 av dessa avlägsnas under behandlingen. Detta är ett ingrep som tar cirka 20 min. 


Hur lång tid tar en äggdonationsprocess?En äggdonationsprocess tar vanligtvis 14-21 dagar, varpå donatorn injicerar hormoner dagligen. Medicinska kontroller för blodvärde och ultraljud pågår kontinuerligt under den tiden. Från att ansökningsprocessen startar, till att den medicinska kontrollen är utförd till att matchning sker av föräldrar, kan processen i sin helhet ta cirka tre till fyra månader. 


Vilka biverkningar kan man få? I de flesta fallen är biverkningarna minimala. Humörsvängningar, huvudvärk och kramper i samband med mens, är biverkningar som kan förekomma efter ingreppet. I vissa fall kan det bli emotionellt påfrestande, då samtalsterapi kan underlätta. 
Läs gärna mer om äggdonation vid surrogatmödraskap HÄR