פונדקאות

ילדי הפונדקאות מדברים

איך זה לגדול במשפחה עם אבא ואבא? ועם אבא אחד? מה הם חושבים על מצעד הגאווה? ועל המתנגדים לפונדקאות? קיבצנו את ילדי הפונדקאות הבוגרים של תמוז לסרטון מרגש לקראת חודש הגאווה.