FAQ

תרומת הביציות הנה הליך המוצע לנשים המיועדות להפריה חוץ גופית ואינן יכולות להשתמש בביציות שלהן, אם משום שאין ביכולתן לייצר ביציות באיכות מספקת להפרייה או שאינן מייצרות ביציות כלל. מדובר בהליך רגיש, הדורש מקצועיות ורגישות רבה של הצוות המטפל והמלווה.

בישראל חוקק חוק תרומת הביציות בשנת 2010, אשר מסדיר את תרומת הביציות בתוך גבולות ישראל. יחד עם זאת, קיים קושי רב ביישום החוק שכן אין תורמות רבות ביחס לכמות הנשים הזקוקות לתרומת ביציות. לכן, מרבית המטופלות בוחרות לעבור הליך תרומת ביצית בחו”ל.

תרומת ביציות היא תהליך שבו אישה תורמת ביצים כדי לאפשר לאישה אחרת להרות כחלק מטיפול בהזרקה (IVF). הצורך להשתמש בתורם ביצים משתנה וייתכן שיהיו סיבות שונות מדוע אישה זקוקה לתורם ביציות. התינוק הראשון שנולד באמצעות תרומת ביציות דווח על כך באוסטרליה חזרה בשנת 1983.

תרומת הביציות הנה הליך המוצע לנשים המיועדות להפריה חוץ גופית ואינן יכולות להשתמש בביציות שלהן, אם משום שאין ביכולתן לייצר ביציות באיכות מספקת להפרייה או שאינן מייצרות ביציות כלל. מדובר בהליך רגיש, הדורש מקצועיות ורגישות רבה של הצוות המטפל והמלווה.

בישראל חוקק חוק תרומת הביציות בשנת 2010, אשר מסדיר את תרומת הביציות בתוך גבולות ישראל. יחד עם זאת, קיים קושי רב ביישום החוק שכן אין תורמות רבות ביחס לכמות הנשים הזקוקות לתרומת ביציות. לכן, מרבית המטופלות בוחרות לעבור הליך תרומת ביצית בחו”ל.

:תורמות הביצית עוברות את הבדיקות הבאות

בדיקות דם

 • Full Blood Count + Platelets + ESR (not older than 10-14 days)
 • Blood Group + Rh factor
 • Bs Ag (not older than 3 months)
 • C (not older than 3 months)
 • HIV Antibodies (Routine Screen) (not older than 3 months)
 • Hemoglobin (10-14 days)
 • Prolactin
 • Chlamydia (3 months)
 • pallidum (RPR+Elisa) = Syphilis (not older than 3 months)
 • TSH
 • AMH
 • LH

בדיקות גנטיות

 • Fragile X
 • Karyotyping

בדיקות נוספות

 • Coagulogram (10-14 days)
 • Cytological investigation of vaginal discharge (6 months)
 • Microscopy of vaginal discharge (3 months)
 • Ultrasound of pelvic organs before stimulation
 • בדיקות נוספות תיתכנה, בעלות נוספת, ובהתאם לדרישות ההורים

ככלל, תורמות הביצית הנן אנונימיות ואינן מחויבות להיות בקשר עם ההורים המיועדים. יחד עם זאת, מאגר הביציות של משפחת תמוז בדרום אפריקה, אשר מורכב ממגוון רחב של תורמות בעלות מאפיינים שונים, מציע תורמות רבות שיסכימו לקיים שיחה עם ההורים המיועדים בתנאים שונים. המלצתנו היא לבדוק עם מנהל תיק הלקוח שלכם ולבדוק את הנושא לפני בחירתכם בתורמת.

.לתבוע! יש תמונות של כל תורם בפרופיל שלה

הכירו את השירותים שלנו!

לנוחיותכם ניתן לקבוע פגישת ייעוץ

 עם רן או עם אסף

Assaf
Ran

השאירו לנו הודעה
ונחזור אליכם במהרה