Hvordan arbejder vi?

Hvordan foregår surrogacy  – fra æg og IVF* til fødsel

Surrogatprocessen er den mest fantastiske, udfordrende og voldsomme rejse, du kommer ud på. Vi har selv været på den, og vi har hjulpet flere hundrede andre forældre igennem den.

Surrogaten

Surrogaten er den kvinde, der hjælper dig med at opfylde din drøm om at blive forælder. Alle Tammuz’ surrogater overholder de respektive landes love og reguleringer og har gennemgået screening, samt medicinske og psykologiske tests og forberedelser inden processen.

Tilpasning til dine behov

Gennem vores internationale partnerorganisationer kan vi tilbyde en række forskellige muligheder, der kan tilpasses alle kommende forældre. Vi hjælper dig med at vælge en ægdonor og surrogat, med medicinsk assistance og juridisk rådgivning, og med at finde den rette forsikring til surrogaten under graviditeten og fødslen.

Men hvad indgår i rejsen? Og hvilken rækkefølge sker den i? 

Hver rejse er unik. Den varierer alt efter de kommende forældres behov, og den vil blive udarbejdet på vores indledende møde. Nogle kommende forældre har brug for ægdonation, mens andre anvender deres egne æg.

 

Nedenfor gennemgår vi surrogatprocessen i syv trin.

1. Du vælger et program ud fra dine individuelle omstændigheder

 • Vi starter med gratis rådgivning, hvor vi trin for trin gennemgår processen for at afgøre, hvilket program og hvilken destination, der passer dig eller jer ud fra individuelle omstændigheder. Derefter vælges program, og en tidsplan tager form.


2. Fertilitetsudredning, match med ægdonor eller anvendelse af egne æg

 • Vi foretager en fertilitetsudredning for at finde ud af, om du kan anvende dine egne æg, eller om det er nødvendigt med en ægdonor. Kvaliteten af både æg og sæd kontrolleres.
  • Egen ægdonation – IVF
  • Ægdonation – valg af ægdonor


3. Match med surrogat

 • Alle Tammuz’ surrogater er godkendt ifølge det valgte lands gældende love og har gennemgået screening samt medicinske og psykologiske tests og forberedelser inden processen. Med udgangspunkt i mange års erfaringer vil vi kunne hjælpe med et surrogatmatch med fokus på dine behov og ønsker. Hvordan det konkret foregår varierer fra program til program.


4. Befrugtning og udvikling til embryo

 • Efter at have doneret sæd og valgt en donor/doneret æg sker IVF-processen i en fertilitetsklinik afhængig af dit program. Det befrugtede æg udvikles i et laboratorium i op til 5-7 dage, indtil blastocyst-stadiet er opnået. Embryoer, der når dette stadie, vil gennemgå en PGS/CGH-test. Det er en genetisk test af embryoet, inden det implanteres i livmoren. Formålet med testen er at fastslå kvaliteten af embryoet, inden det implanteres i livmoren, for at forhindre visse anomalier og syndromer, inklusive Downs syndrom, cystisk fibrose og Tay Sacks.


5. Embryooverførsel

 • Surrogaten påbegynder sin behandling for at kunne tage imod embryoet. Behandlingen varer cirka en måned og består af en række besøg på klinikken.
 • Inden overførslen af embryoet skal surrogaten endnu engang gennemgå de samme tests, som hun gjorde, da hun ansøgte. Dette er for at sikre sig, at hun fortsat opfylder kriterierne for at blive surrogat, og at forudsætningerne er de samme.
 • I overensstemmelse med de kommende forældres ønske og med surrogatens godkendelse implanteres enten et eller to embryoer. De resterende embryoer fryses ned til eventuel fremtidig brug, hvis forældrene ønsker det.
 • Homoseksuelle fædre eller par af samme køn (mænd) har mulighed for at bruge et embryo fra hver af fædrene for at forsøge at skabe en tvillinggraviditet, hvor hvert barn er genetisk forbundet til en af forældrene.
 • Cirka to uger efter overførslen af embryoet foretager man en blodprøve for at se, om der findes en ”unormal” forøgelse af hormoner. Er der sket en forøgelse, er surrogaten sandsynligvis gravid, og man arrangerer en ultralydsundersøgelse for at bekræfte dette.
 • To uger efter IVF og embryooverførsel giver en blodprøve svar på, om surrogaten er blevet gravid. Hvis det ikke er tilfældet gentages overførselsprocessen.


6. Under graviditeten og frem til fødsel

 • Når graviditeten bliver bekræftet, konsulterer surrogaten en jordemor. Man opretter en graviditetsplan, der er alle parters fælles kort gennem graviditeten. Planen inkluderer planlagt helbredsundersøgelse, kontrol af surrogaten og andre milepæle. De kommende forældre får under graviditeten løbende billeder og rapporter fra ultralyd med cirka to uger mellem hvert besøg. Fødslen sker på en klinik tilknyttet programmet, og du er tilstede som kommende forælder.
  • USA: Western Fertility står under første trimester for løbende undersøgelse og ultralyd via partnerklinikker. I andet trimester overgår den regelmæssige kontrol af surrogaten til et lokalt sygehus i nærheden af hendes bopæl.
  • Ukraine: Løbende undersøgelse af surrogaten og ultralyd finder sted på en af vores samarbejdsklinikker i Kiev.


7. Fødsel, oprettelse af fødselsbevis og hjemrejse fra USA

 • Børn, som fødes i USA bliver amerikanske statsborgere. I USA oprettes en fødselsattest med den ene eller begge forældre. Forældrene ansøger om amerikansk pas inden hjemrejse.
 • Ved hjemkomsten kræves en DNA-test for at bekræfte faderskabet, og byretten i Danmark fastslår faderskabet. Når dette er fastslået, bliver barnet dansk statsborger. Når barnet er blevet dansk statsborger, indledes en proces i byretten for at tildele faderen værgeretten. Når det er sket, optages barnet i det danske folkeregister. Sidste skridt i den juridiske proces er en adoption, der også går via byretten. Formålet med adoptionen er, at moren eller partneren også får forældremyndighed over barnet. Under denne administrative og juridiske proces vil Tammuz være ved din side med både vores erfaring og juridiske kompetence.
 • Under processen og indtil forældremyndigheden er tildelt, anerkendes barnet ikke i Danmark, og forældrene kan derfor ikke regne med børnepenge eller børnebidrag. Man kan dog ansøge om dette med tilbagevirkende kraft 90 dage efter fødslen.
 
*IVF = Reagensglasbehandling (In Vitro Fertilization)

Find det bedste program for dig!