פונדקאות - עלויות

פונדקאות אינה הליך זול. לאורך השנים ליווינו מאות הליכי פונדקאות במדינות שונות ואנו מודעים לקושי הכלכלי שכרוך בהליך. משפחת תמוז פעלה לאורך השנים להוזלת העלויות עד כמה שניתן על ידי יצירת מסלולים ותכניות ייחודיות ומותאמות אישית, פיתוח תכניות "GUARANTEE" בעלות קבועה עד ללידה ומתן סיוע להורים שבדרך.

יחד עם זאת, עם שינוי מפת הפונדקאות העולמית הצטמצמו באופן משמעותי האפשרויות העומדות בפני ההורים לעתיד. עלך מנת להכיר טוב יותר את ההליך, ריכזנו עבורכם את העלויות הצפויות בהליכי הפונדקאות במדינות השונות. 

 

 

תכנית ארה"ב אוקראינה יוון רוסיה ישראל
STANDARD עוברים קיימים 70,000$- 100,000$

החל מ-
35,190$+
41,500 ₪

 

החל מ-
52,000Euro+
41,500 ₪

 

החל מ-
55,000Euro
החל מ-
220,000 ₪

STANDARD
שאיבה עצמית

70,000$- 100,000$

החל מ-

35,550$+
41,500 ₪

החל מ-
54,000Euro+
41,500 ₪

החל מ-
57,000Euro

החל מ-
220,000 ₪

STANDARD
תורמת ביצית מקומית

 

85,000$-
120,000$

החל מ-
37,050$+ 41,500 ₪

החל מ-
55,500Euro+
41,500 ₪

החל מ-
60,000Euro
החל מ-
220,000 ₪

STANDARD
תורמת הודית

85,000$-

120,000$

 

41,650$ + 41,500 ₪

----------- ----------- -----------

STANDARD
תורמת דרום- אפריקאית

85,000$-
120,000$

החל מ-
48,050$+ 41,500 ₪

החל מ-
65,000$+ 
41,500 ₪

----------- -----------
תכנית GUARANTEE

Basic Program - 105,000$

Full Cycle Program - 125,000$

61,000$

 76,000Euro

 

 72,000Euro -----------

שימו לב, כי העלויות המצוינות כאן אינן כוללות: הוצאות נסיעה להורים המיועדים, בדיקות גנטיות של ההורים המיועדים, מתן זרע והטסתו.